17. Рангове и повишаване в длъжност на държавните служители.