13. Постъпване на служба. Срок за изпитване. Заемане на стажантски длъжности. Служебно досие.