9. Политико правна теория на средновековните схоластици. Тома Аквински.