6. Основни принципи и условия на държавната служба.