5. Древна Гърция: рационалистка концепция за държавата. Сократ, Платон, Аристотел.