5. Държавни органи за външни отношения на Република България. Правна уредба.