52. Разпределяне на имуществото между наследниците, извършено приживе на наследодателя.