4. Международната среда и националната правна система.