42. Форма на завещанието .Съдържание на завещанието.