4. Политически и правни учени на древна Гърция. Платон 427-347 г. пр.н.е.