3. Държавни служители – теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители.