3. Развитие на демократическите учения в древна Гърция