39. Преминаване на имуществото към държавата и общините.