2. Парламентаризъм и парламентарна форма на управелние /еволюция и разновидности/.