2. Определение на понятието административно правосъдие.