2. Международни организации в областта на външната търговия