23. Политическите идеи на класическия либерализъм.