23. Консулско представителство. Възникване, понятие. Консули.