22. Делегации на международните срещи и конференции. Обща характеристика. Привилегии и имунитети.