21. Френската декларация за правата на човека и гражданина. Правно-политически идеи и принципи.