1. Системен характер на международните отношения. Роля и значение на системата за живота на обществото.