17. Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица.