16. Погасителна давност. Придобивна давност. Давностни и преклузивни срокове