15. Развод по взаимно съгласие. Обща характеристика.