15. Формиране на естествено-правната идеология: предпоставки и видни представители.