15. Томазо Кампанела – италиански монах 1568-1639 г.