14. Утопичният модел на държавата: Томас Мор, Томазо Кампанела, Френсис Бейкон.