13. Привилегии и имунитети на обслужващия персонал.