12. Подвижност(мобилност) на държавната служба (възможност за изменение на служебното правоотношение).