11. Унищожаемост на брака - понятие и обща характеристика на режима.