9. Назначаване на съдебна експертиза в гражданското производство.Съдържание на определението за назначаване – правни изисквания. Общи черти и различия.