6. Възможности на съдебната експертиза за ограничаване на правонарушенията.