1. Съдебната експертиза в България. Правна същност и правна уредба. Предмет, метод и система.