19. Подготовка за извършване на съдебна експертиза. Правни проблеми. Практически изисквания