11. Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания. Особености в сравнение с еднородната и едноличната експертиза.