11. Правен режим на системата за гарантиране на влоговете