7. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.