50. Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците.