37. Прекратяване и спиране на наказателното производство