11. Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Р. България.