9. Процесуални гаранции за правото на защита на гражданите