8. Носители на авторско право върху непубликувани произведения, върху филми, върху особени видове обекти на авторското право.