4. Понятие и система на основните принципи на наказателния процес на Р. България