3. Основна и непосредствена задача на наказателния процес