28. Същност на доказателствата и доказателствените средства