25. Защита на авторско право и сродните му права: наказателноправна защита.