Лекция 1 - Съществителни имена с вокална, смесена и консонантна основа.