7. Конвенция на ООН в областта на правата на човека - гражданите, лицата без гражданство, търсещите убежище и т.н. Положението на Р. България по основните от тях.