4. Създаване на международно правна система за защита правата на човека след Втората световна война. Устав на ООН. Основни структури и организация на дейност.