3. Идеите за правата на човека и реализацията им до Втората световна война.